KOŠICKÝ DEŇ CIEVNEJ CHIRURGIE 12. - 13. november 2015 VÚSCH, a.s., Košice kongresová sála
class="active"

Úvod

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ CIEVNEJ CHIRURGIE
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, a.s.

Vás pozývajú na

KOŠICKÝ DEŇ CIEVNEJ CHIRURGIE

12. - 13. november 2015 VÚSCH, a.s., Košice
kongresová sála

www.cievnachirurgiakosice.sk
www.progress.eu.sk

Fax: +421 55 6806156
Mobil: +421 918 622 533
Tel.: +421 55 6806 193